Wilt u uw kind aanmelden – vraag een aanmeldformulier – bel 050-5250110

Op De Bolster sta je er nooit alleen voor. We werken met kleine klassen, met twee mentoren. Zij doen hun best om iedere leerling goed te leren kennen, zodat ze zo goed mogelijk kunnen helpen als dat nodig is. Daarom komen je mentoren bijvoorbeeld ook op huisbezoek. Bij je mentoren kun je dan ook altijd terecht met vragen.

Mentoren

We proberen de klassen zo samen te stellen dat iedereen met plezier naar school kan gaan. Je kunt met vragen en problemen altijd bij jouw mentor terecht. Ze doen er bijvoorbeeld alles aan om pesten zo veel mogelijk te voorkomen.

Verder gaan je mentoren met je uitzoeken waar je goed in bent. Samen zorgen jullie ervoor dat je daar nog beter in wordt.

Doordat we met kleine klassen werken, krijg jij meer aandacht bij het leren. Bij sommige lessen is er ook een onderwijsassistent aanwezig, zodat je nog meer hulp kunt krijgen.

Extra hulp

En wil het eens niet helemaal lukken, dan hebben we heel veel extra hulp in huis. Daarbij kan je denken aan:

 • hulp bij taal
 • hulp bij rekenen
 • hulp bij bewegen
 • hulp bij dyslexie
 • hulp bij rouw en verdriet
 • logopedie
 • creatieve communicatie
 • weerbaarheidstraining
 • sociale vaardigheidstraining
 • het autismeteam

Orthopedagoog

We hebben een eigen orthopedagoog en in goed overleg kunnen we ook mensen buiten de school inschakelen om jou te helpen, zoals:

 • schoolmaatschappelijk werk
 • de jeugdarts
 • de jeugdagent
 • de leerplichtambtenaar
 • het WIJ-team
Waar kan je voor opgeleid worden?
Meer weten »
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet