Wilt u uw kind aanmelden – vraag een aanmeldformulier – bel 050-5250110

Onze missie

De Bolster is een school waar leerlingen uitgedaagd worden om via een persoonlijk traject hun talenten in te zetten en zich te ontwikkelen tot een flexibel en waardevol lid van de samenleving, zowel als burger en als deelnemer aan het arbeidsproces.

Onze visie

De medewerkers van De Bolster handelen vanuit hun gedeelde Christelijke kernwaarden barmhartigheid, rechtvaardigheid, vertrouwen, naastenliefde en goedheid. De normen van De Bolster zijn hierop gebaseerd.

Een leerling krijgt op De Bolster praktisch, gedegen en eigentijds onderwijs, gestuurd vanuit de individuele leerdoelen die de leerling zichzelf stelt. Niet het onderwijsaanbod, maar de leervraag van de leerling staat centraal. We dagen de leerling uit hun eigen talenten en interesses te onderzoeken. De medewerkers begeleiden de leerlingen in dit proces. Thuis en eventuele externe partijen worden hier nauw bij betrokken.

De medewerkers van De Bolster zijn toegewijd en toegerust. Dit uit zich in een warm pedagogisch klimaat waarin je fouten mag maken en een nieuwe kans kunt krijgen. Een goede opleiding en een blijvend lerende houding kenmerken hen.

Het onderwijs is opgebouwd rondom de praktijk, waardoor leerlingen leren binnen en buiten de school, teneinde zelfstandig te kunnen werken, wonen en vrije tijd zinvol te kunnen besteden.

Daarbij zoeken de medewerkers samen met de leerling voortdurend naar de ideale balans tussen kennis en persoonlijke ontwikkeling. Ze maken gebruik van de meest effectieve pedagogische en didactische werkwijze en zijn steeds alert op mogelijkheden tot verbetering daarvan. ICT wordt als middel optimaal ingezet en het digitale materiaal is altijd en overal bereikbaar.

Kennis maken?
Meer weten »
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet